13.11 семинар в 18-45 Зум “5 традиция”, гр. Единство